legefakta

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Godkjente spesialister per 16.9. 2002

  Artikkel
  Antall medlemmer under 67 år per 14.10. 2002 i spesialforeninger

  ¹. Prosent kvinner og menn

  Spesialforening

  Totalt

   % kvinner

   % menn

  Den norske patologforening

  149

  40,3

  59,7

  Eldre lægers forening

  5

  40,0

  60,0

  Foreningen for norske leger i utlandet

  29

  20,7

  79,3

  Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering

  48

  25,0

  75,0

  Norsk anestesiologisk forening

  617

  25,3

  74,7

  Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

  184

  68,5

  31,5

  Norsk barnekirurgisk forening

  18

  16,7

  83,3

  Norsk barnelegeforening

  506

  38,5

  61,5

  Norsk cardiologisk selskap

  418

  14,4

  85,6

  Norsk dermatologisk selskap

  124

  33,9

  66,1

  Norsk endokrinologisk forening

  140

  23,6

  76,4

  Norsk flymedisinsk forening

  192

  10,4

  89,6

  Norsk forbund for klinisk kjemi/fysiologi

  59

  13,6

  86,4

  Norsk forening for allergologi/immunpatologi

  250

  15,6

  84,4

  Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

  137

  30,7

  69,3

  Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

  141

  14,2

  85,8

  Norsk forening for håndkirurgi

  45

  4,4

  95,6

  Norsk forening for immunologi/transfusjonsmedisin

  45

  24,4

  75,6

  Norsk forening for infeksjonsmedisin

  241

  27,8

  72,2

  Norsk forening for intervensjonsradiologi

  107

  12,1

  87,9

  Norsk forening for klinisk farmakologi

  33

  15,2

  84,8

  Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

  30

  30,0

  70,0

  Norsk forening for lungemedisin

  214

  21,5

  78,5

  Norsk forening for maxillofacial kirurgi

  19

  10,5

  89,5

  Norsk forening for medisinsk genetikk

  36

  36,1

  63,9

  Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

  100

  36,0

  64,0

  Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk

  43

  37,2

  62,8

  Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode og halskirurgi

  261

  11,9

  88,1

  Norsk forening for palliativ medisin

  50

  50,0

  50,0

  Norsk forening for pediatrisk radiologi

  24

  45,8

  54,2

  Norsk forening for reumakirurgi

  49

  8,2

  91,8

  Norsk forening for sjøfartsmedisin

  134

  1,5

  98,5

  Norsk forening for ultralyd-diagnostikk

  183

  25,1

  74,9

  Norsk gastroenterologisk forening

  396

  12,4

  87,6

  Norsk geriatrisk forening

  122

  34,4

  65,6

  Norsk gynekologisk forening

  519

  49,9

  50,1

  Norsk idrettsmedisinsk forening

  557

  20,1

  79,9

  Norsk indremedisinsk forening

  495

  14,1

  85,9

  Norsk karkirurgisk forening

  116

  6,9

  93,1

  Norsk katastrofemedisinsk forening

  42

  2,4

  97,6

  Norsk kirurgisk forening

  746

  13,5

  86,5

  Norsk militærmedisinsk forening

  105

  2,9

  97,1

  Norsk nevrokirurgisk forening

  45

  4,4

  95,6

  Norsk nevrologisk forening

  312

  37,8

  62,2

  Norsk nevroradiologisk forening

  34

  14,7

  85,3

  Norsk nyremedisinsk forening

  89

  15,7

  84,3

  Norsk oftalmologisk forening

  237

  23,6

  76,4

  Norsk onkologisk forening

  72

  43,1

  56,9

  Norsk ortopedisk forening

  366

  7,7

  92,3

  Norsk plastikkirurgisk forening

  70

  12,9

  87,1

  Norsk psykiatrisk forening

  900

  41,1

  58,9

  Norsk radiologisk forening¹

  345

  33,3

  66,7

  Norsk revmatologisk forening

  157

  36,3

  63,7

  Norsk selskap for allmennmedisin

  1 165

  24,4

  75,6

  Norsk selskap for hematologi

  73

  16,4

  83,6

  Norsk thoraxkirurgisk forening

  81

  1,2

  98,8

  Norsk trygdemedisinsk forening

  128

  14,1

  85,9

  Norsk urologisk forening

  99

  7,1

  92,9

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media