legefakta

Artikkel

Antall medlemmer under 67 år per 14.10. 2002 i spesialforeninger ¹. Prosent kvinner og menn

Spesialforening

Totalt

 % kvinner

 % menn

Den norske patologforening

149

40,3

59,7

Eldre lægers forening

5

40,0

60,0

Foreningen for norske leger i utlandet

29

20,7

79,3

Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering

48

25,0

75,0

Norsk anestesiologisk forening

617

25,3

74,7

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

184

68,5

31,5

Norsk barnekirurgisk forening

18

16,7

83,3

Norsk barnelegeforening

506

38,5

61,5

Norsk cardiologisk selskap

418

14,4

85,6

Norsk dermatologisk selskap

124

33,9

66,1

Norsk endokrinologisk forening

140

23,6

76,4

Norsk flymedisinsk forening

192

10,4

89,6

Norsk forbund for klinisk kjemi/fysiologi

59

13,6

86,4

Norsk forening for allergologi/immunpatologi

250

15,6

84,4

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

137

30,7

69,3

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

141

14,2

85,8

Norsk forening for håndkirurgi

45

4,4

95,6

Norsk forening for immunologi/transfusjonsmedisin

45

24,4

75,6

Norsk forening for infeksjonsmedisin

241

27,8

72,2

Norsk forening for intervensjonsradiologi

107

12,1

87,9

Norsk forening for klinisk farmakologi

33

15,2

84,8

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

30

30,0

70,0

Norsk forening for lungemedisin

214

21,5

78,5

Norsk forening for maxillofacial kirurgi

19

10,5

89,5

Norsk forening for medisinsk genetikk

36

36,1

63,9

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

100

36,0

64,0

Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk

43

37,2

62,8

Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode og halskirurgi

261

11,9

88,1

Norsk forening for palliativ medisin

50

50,0

50,0

Norsk forening for pediatrisk radiologi

24

45,8

54,2

Norsk forening for reumakirurgi

49

8,2

91,8

Norsk forening for sjøfartsmedisin

134

1,5

98,5

Norsk forening for ultralyd-diagnostikk

183

25,1

74,9

Norsk gastroenterologisk forening

396

12,4

87,6

Norsk geriatrisk forening

122

34,4

65,6

Norsk gynekologisk forening

519

49,9

50,1

Norsk idrettsmedisinsk forening

557

20,1

79,9

Norsk indremedisinsk forening

495

14,1

85,9

Norsk karkirurgisk forening

116

6,9

93,1

Norsk katastrofemedisinsk forening

42

2,4

97,6

Norsk kirurgisk forening

746

13,5

86,5

Norsk militærmedisinsk forening

105

2,9

97,1

Norsk nevrokirurgisk forening

45

4,4

95,6

Norsk nevrologisk forening

312

37,8

62,2

Norsk nevroradiologisk forening

34

14,7

85,3

Norsk nyremedisinsk forening

89

15,7

84,3

Norsk oftalmologisk forening

237

23,6

76,4

Norsk onkologisk forening

72

43,1

56,9

Norsk ortopedisk forening

366

7,7

92,3

Norsk plastikkirurgisk forening

70

12,9

87,1

Norsk psykiatrisk forening

900

41,1

58,9

Norsk radiologisk forening¹

345

33,3

66,7

Norsk revmatologisk forening

157

36,3

63,7

Norsk selskap for allmennmedisin

1 165

24,4

75,6

Norsk selskap for hematologi

73

16,4

83,6

Norsk thoraxkirurgisk forening

81

1,2

98,8

Norsk trygdemedisinsk forening

128

14,1

85,9

Norsk urologisk forening

99

7,1

92,9

Anbefalte artikler