Redaktøren svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lars Erik Kjekshus har innvendinger mot den kontrakten Tidsskriftet inngår med artikkelforfattere om når og hvordan resultater skal offentliggjøres, men han ser ikke ut til å ha satt seg inn i vanlig praksis eller begrunnelsen for den (1).

  Denne kontrakten er ikke et nytt påfunn fra Tidsskriftets side. Tvert imot har Tidsskriftet i mange år fulgt samme praksis som de aller fleste medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter (2). Hensikten er å sikre at viktige forskningsresultater skal være tilgjengelige som fullstendige, kvalitetssikrede artikler for leger, forskere og andre beslutningstakere før de slås stort og ofte overfladisk opp i nyhetsmediene.

  Kjekshus hevder at det innen helsetjenesteforskning – og særlig innen hans eget felt – er vanskelig å overholde en slik kontrakt fordi helsetjenesteforskning har større interesse for nyhetsmediene enn annen medisinsk forskning. Dette er ikke mitt inntrykk.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media