Redaktøren svarer:

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Lars Erik Kjekshus har innvendinger mot den kontrakten Tidsskriftet inngår med artikkelforfattere om når og hvordan resultater skal offentliggjøres, men han ser ikke ut til å ha satt seg inn i vanlig praksis eller begrunnelsen for den (1).

Denne kontrakten er ikke et nytt påfunn fra Tidsskriftets side. Tvert imot har Tidsskriftet i mange år fulgt samme praksis som de aller fleste medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter (2). Hensikten er å sikre at viktige forskningsresultater skal være tilgjengelige som fullstendige, kvalitetssikrede artikler for leger, forskere og andre beslutningstakere før de slås stort og ofte overfladisk opp i nyhetsmediene.

Kjekshus hevder at det innen helsetjenesteforskning – og særlig innen hans eget felt – er vanskelig å overholde en slik kontrakt fordi helsetjenesteforskning har større interesse for nyhetsmediene enn annen medisinsk forskning. Dette er ikke mitt inntrykk.

Anbefalte artikler