Permanent ordning for erstatning

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Mer enn 22 000 pasienter har meldt seg i disse 15 årene og 5 000 har fått medhold i saken sin. Gjennomsnittserstatningen i sakene som er avsluttet, er ca. 290 000 kroner. I tillegg kommer 800 saker der pasienten har fått medhold, men erstatningens størrelse ikke er bestemt.

I 2002 har erstatningen vært på ca. 415 000 kroner i gjennomsnitt, men det er et stort spenn mellom sakene. Mens man i enkelttilfeller har utbetalt over 7 millioner kroner, har andre bare fått 5 000 kroner i erstatning.

– Erfaringen viser at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en god og nødvendig ordning. Før NPE ble etablert, fikk mange pasienter verken fullgod behandling av saken sin eller den erstatningen de kunne ha krav på, sier direktør Erling Breivik.

Norsk Pasientskadeerstatning har vært en midlertidig ordning siden 1988. Fra neste år trer den nye pasientskadeloven i kraft, og dermed blir NPE en permanent institusjon som skal behandle pasientskader fra hele helsevesenet, også privat sektor.

Breivik mener at det finnes mange pasienter som har krav på erstatning, men som ikke fremmer saken for NPE. Han oppfordrer alle som mener at de er feilbehandlet ved et offentlig sykehus eller i kommunelegetjenesten, om å henvende seg til Norsk Pasientskadeerstatning. Kravet er at pasienten har hatt et økonomisk tap som følge av skaden eller feilbehandlingen.

Anbefalte artikler