Er leveutsiktene ved kreft bedre enn antatt?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

I løpet av de siste tiårene er diagnostikk og behandling av de fleste kreftformer forbedret. Ved den mest brukte metoden for analyser av overlevelse vil det ta flere år før en slik bedring gir utslag på statistikken. Man følger en gruppe pasienter og beregner overlevelse over tid. En tysk statistiker har i stedet benyttet såkalt periodeanalyse og kommer frem til mer optimistiske resultater for flere vanlige kreftformer (1): Relativ overlevelse etter 20 år var mer enn 80 % for maligne melanomer og prostatakreft og 65 % for brystkreft. For alle kreftformer samlet var fem-, ti-, 15- og 20-års overlevelse henholdsvis 63 %, 57 %, 53 % og 51 %. I forhold til kohortanalyse gav denne metoden 11 prosentpoeng økt overlevelse i de to siste årsgruppene.

Forsker Tor Haldorsen ved Kreftregisteret er enig i at en slik metode kan gi et mer realistisk bilde ved ulike kreftsykdommer. – Dette er egentlig det samme som man gjør når man beregner forventet levealder, forklarer Haldorsen. – I stedet for å se på hvor gamle de ble som ble født et bestemt årstall, ser man på andelen overlevende i de forskjellige årsklassene.

Han understreker likevel at periodeanalyse er forbundet med større utsikkerhet enn kohortanalyser. – Her ved Kreftregisteret publiserer vi regelmessig data for femårsoverlevelse. Da vil forskjellene ikke være så store som for 15- og 20-årsdata. Undersøkelser over så lange tidsrom etterspørres sjeldnere og analyseres bare i enkeltstående tilfeller.

Anbefalte artikler