Voldelige menn slutter å slå

Kari Ronge Om forfatteren

Det kommer frem i boken Menns vold mot kvinner (1), som er et bestillingsverk fra Justisdepartementet. Ferske tall fra Europarådet viser at rundt 20 % av kvinnene utsettes for vold fra menn. I en undersøkelse fra Sverige i 2001 oppgir 46 % av kvinnene at de har vært utsatt for vold fra partneren, mens en finsk undersøkelse fra 1998 viser at 22 % av kvinnene opplever vold i samlivet.

En brøkdel får hjelp

Institusjonene som tilbyr behandling til menn som utøver vold er: Familievernkontoret i Molde (2), stiftelsen Alternativ til vold i Oslo, Drammen og Telemark, samt Brøset Regionale Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter i Trondheim.

I underkant av 2 000 menn har gått til behandling ved en av disse institusjonene. En undersøkelse utført ved Alternativ til vold i Oslo viser at ni av ti menn ikke har hatt tilbakefall til fysisk vold to og et halvt år etter behandlingen. I en evaluering ved Brøset svarer 80 % av kvinnene at mannens voldsutøvelse har opphørt etter sluttført behandling. Halvparten av kvinnene oppgir at det er slutt på trusler om vold, sjalusi og kontroll.

− Menn slutter å slå når de får behandling. Men siden bare en brøkdel får hjelp, må behandlingstilbudet bli landsomfattende, mener bokredaktør Marius Råkil.

100 000 barnevitner

I en rapport som organisasjonen Voksne for barn står bak (3), oppfordres myndighetene til å sette forebyggende tiltak og behandlingstilbud for barna i de voldsutsatte familiene på dagsordenen.

− Vold mot mor er vold mot barn. Bortimot halvparten av de barna som lever i familier der far bruker vold mot mor, har vært fysisk til stede i voldssituasjonene, ifølge psykolog Per Isdal, leder av stiftelsen Alternativ til Vold. Han anslår at om lag 100 000 norske barn har vært vitne til vold, og at omtrent 40 % av dem vil trenge terapi på grunn av atferdsproblemer.

I rapporten dokumenterer Isdal erfaringer fra et behandlingsprosjekt for barn han har drevet siden 2001, med støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Ifølge politisk ledelse i Justisdepartementet skal en ny handlingsplan mot familievold settes i verk fra 2004.

1

Råkil M, red. Menns vold mot kvinner. Oslo: Universitetsforlaget, 2002.

2

Ronge K. Over halvparten av barna er vitne til familievold Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2322.

3

Barn i Norge 2002. Oslo: Voksne for barn, 2002. http://www.vfb.no/Forside/html/forside.html (23.10.2002).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler