Datanett i Østfold samler sykehusene

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Dette åpner muligheten for utstrakt bruk av digitalt radiologisk informasjonssystem (RIS/PACS ) (1) og elektronisk pasientjournal (EPJ). Datanettet fremstår nå også komplett i forhold til å kunne tilby nye, avanserte IT-tjenester til primærhelsetjenesten i Østfold.

– IT-satsingen er en forutsetning for at vi skal kunne forlenge levetiden på dagens sykehusstruktur, sier Hans Nielsen Hauge, helsefaglig direktør ved sykehuset.

Sykehuset Østfold HF består av fem sykehus, plassert i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Halden og Askim. Disse er nå samlet i et felles bredbåndsbasert datanettverk.

– RIS/PACS krever en responstid på maksimum tre sekunder for fremhenting av bilder fra sentralt røngtenbildelager i Fredrikstad. Når det skal sendes svært store røntgenbilder, må det være stor kapasitet i datanettet. Nettet som nå bygges, er derfor en forutsetning for at vi skal klare å samle Sykehuset Østfold HF på én felles IT-plattform, opplyser IT-sjef Haakon Brænden ved sykehuset.

Han mener at Sykehuset Østfold HF nå får det kraftigste og mest moderne nettverket i helsesektoren i Norge.

Anbefalte artikler