Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Kaveh Rashidi

Leder

Ragnhild E. Ørstavik
Geir Wenberg Jacobsen

Brev til redaktøren

Trond Michelsen
Liv Ellingsen
Katrine Sjøborg
Kjell-Åsmund Salvesen
Elisabeth Arntzen
Per Morten Sandset
Bernt Halvard Sleire
Ketil Slagstad

Kommentar og debatt

Anne Mari Røsting Strand
Siri Fuglem Berg
Gaute Hagen
Raymond Brønn
Per Kristian Hol
Bente Lund Neple
Peter Mæhre Lauritzen
Helga M. Brøgger
Billy Roger Parimalasingham
Lars Hagen Henriksen
Tanja Rønsen
Arne Kristian Skulberg
Lene Cecilie Mathisen
Guro Vaagbø

Fra andre tidsskrifter

Kaveh Rashidi

Verdens helse

Intervju

Marit Tveito

Originalartikkel

Dagrun Kyte Gjøstein
Anders Huitfeldt
Magnus Løberg
Hans-Olov Adami
Kjetil Garborg
Mette Kalager
Michael Bretthauer

Klinisk oversikt

Nils Erik Gilhus
Emilia Kerty
Sissel Løseth
Åse Mygland
Chantal Tallaksen

Medisinen i bilder

Gerd Haga Bringeland
Jonas Anders Lind
Solveig B. Glad
Ulrike Waje-Andreassen

Noe å lære av

Kyrre Kittang Reiakvam
Marianne Catharina Astor
Bård Reiakvam Kittang

Kronikk

Medisin og kunst

Medisinsk historie

Språkspalten

Bjørn Hofmann
Simon Wilkinson

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Einar Kringlen
Inga Ulstein Loen

Legelivet

Olaf G. Aasland

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Christine Rian Johannessen
Christine Rian Johannessen
Thomas Torgalsen
Christine Rian Johannessen
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent