Obligatorisk etterutdanning må på plass

Julie Kalveland Om forfatteren
Artikkel

– Vi opplever at det er en nærmest unison enighet om behovet for obligatorisk etterutdanning av leger med spesialistgodkjenning, sier Kristin Bjørnland.

STOR ENIGHET: Kristin Bjørnland presenterte arbeidsgruppens rapport om obligatorisk etterutdanning for alle leger. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Hun har ledet en arbeidsgruppe som har utredet en rapport om ny organisering og struktur av etterutdanningen.

I 2013 foreslo Selle-utvalget et femårig obligatorisk etterutdanningsprogram for leger med spesialistgodkjenning. Nå er en ny rapport klar som utpensler forslag til struktur, innhold og organisering i en ny ordning.

– Det er enighet om hovedprinsippene for organisering. Ordningen skal motivere til etterutdanning, men det er ikke et ønske om resertifisering, sa Bjørnland da hun presenterte rapporten for landsstyret.

-Et rammeverk

Arbeidsgruppen anbefaler at obligatorisk etterutdanning skal omfatte alle leger med spesialistgodkjenning med unntak av allmennmedisin som allerede har en resertifiseringsordning. Utdanningen deles i en obligatorisk og en valgfri del.

– Den obligatoriske delen vil inneholde hospitering i minimum fem dager per periode og deltakelse på minst to internasjonale og to nasjonale kurs, kongresser eller fagmøter. I tillegg til et eget profesjonalitetskurs som vil ta opp temaer som veiledning, kunnskapshåndtering, kommunikasjon og etikk, forteller Bjørnland.

Arbeidsgruppens leder poengterer at det også er viktig at hver spesialitet finner gode tilpasninger.

– Dette er et rammeverk. Det er viktig at de ulike fagmiljøene finner ut hvordan opplegget skal se ut for sin spesialitet.

Advarte mot sanksjoner

Rapporten fremhever rapportering og sanksjonsmuligheter for en ny ordning.

– Vi anbefaler elektronisk rapportering og at rapporteringen vil inngå i avdelingens årsrapport, sier Bjørnland.

Flere delegater tok ordet på landsstyremøtet for å gi sin støtte til en obligatorisk ordning, men flere advarte også mot uønskede følger av eventuelle sanksjoner.

I rapporten anbefales det at avdelinger hvor over 75 prosent av spesialistene følger etterutdanningsprogrammet skal få ekstra rammetilskudd. Avdelinger hvor færre enn 75 prosent av spesialistene følger etterutdanningsprogrammet skal kunne tape sin utdanningsstatus.

– Sanksjoner kan komme til å gå utover leger i spesialisering, påpekte en representant fra Yngre legers forening.

Oppretter årlig pris

Landsstyremøtet ga sin tilslutning til foreslått overordnet regelverk for obligatorisk etterutdanning. Det ble samtidig vedtatt at Legeforeningen oppretter en egen pris for å motivere til god tilrettelegging for etterutdanning. Prisen vil årlig deles ut til den avdeling, avtalespesialist eller kommune som best tilrettelegger for etterutdanning.

Landsstyret vedtok at de medisinske fagmiljøene nå skal utforme forslag til innhold for etterutdanning for hver spesialitet. Legeforeningens sentralstyre får i oppgave å avklare forutsetninger for innføring av en obligatorisk ordning med myndighetene.

Rapporten er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider.

Anbefalte artikler