Hepatitt C tar liv hos tidligere og nåværende stoffbrukere

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kronisk hepatitt C fører til leversvikt og leverkreft, som er viktige dødsårsaker hos pasienter smittet ved stoffinjeksjon. Tidlig diagnose og adekvat behandling er essensielt.

  Knut Boe Kielland. Foto: Eva Røise
  Knut Boe Kielland. Foto: Eva Røise

  Kronisk hepatitt C utvikler seg ofte langsomt hos pasienter smittet i ung alder, men etter 25 – 35 år har 1/3 av pasientene alvorlig leverfibrose eller levercirrhose. I min doktorgradsavhandling har jeg studert dødelighet og utvikling av leversykdom knyttet til kronisk hepatitt C hos mennesker smittet ved stoffinjeksjon. Omfanget av antiviral behandling mot hepatitt C-virus (HCV) ble også undersøkt.

  En gruppe på 523 pasienter innlagt for rusbehandling 1970 – 84 ble fulgt i gjennomsnitt 33 år ved koblinger til helseregistre. Serum var lagret ved Folkehelseinstituttet og ble undersøkt for hepatitt-markører. Alle i denne gruppen hadde antistoff mot HCV. 63  % hadde kronisk hepatitt C, de øvrige var spontant blitt virusfrie. Leversykdom ble undersøkt ved mikroskopi av levervev fra obduksjoner.

  Generell dødelighet var høy, hovedsakelig som følge av overdoser. Inntil omkring 50 års alder var dødeligheten den samme hos dem som hadde kronisk hepatitt C-virusinfeksjon og dem som var blitt virusfrie. Ved dødsfall ved alder over 50 år utgjorde leversykdom omkring 1/4 av dødsfallene hos dem som hadde kronisk hepatitt C. Dermed ble dødeligheten i denne aldersgruppen høyere blant dem som hadde kronisk hepatitt C. I perioden 1997 – 2012 fikk 19  % av pasientene antiviral behandling mot infeksjonen. Dødeligheten hos de ubehandlede var mye høyere enn hos de behandlede, som følge av flere overdoser og dødsfall som skyldtes hepatitt C blant de ubehandlede.

  Mange som bruker eller tidligere har brukt stoff med sprøyte er nå i ferd med å utvikle alvorlig leverfibrose eller cirrhose som følge av hepatitt C. Det er avgjørende at disse oppdages og får behandling tidsnok.

  Disputas

  Knut Boe Kielland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 3.11. 2015. Tittelen på avhandlingen er Mortality, morbidity and treatment uptake related to hepatitis C among people who have injected drugs in Norway

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media