Re: Også krig har regler

Bernt Halvard Sleire Om forfatteren
Artikkel

Medisinsk redaktør Ketil Slagstad skriver om krigens grusomheter i Aleppo, om angrep på sykehus og helsepersonell (1). Krigen i Syria raser også i mediene. Mektige økonomiske krefter bidrar i krigen om sannheten om hva som skjer på bakken i Syria (2). Oppgitte kilder for Slagstads kunnskap om det som skjer i Aleppo er bl.a. Physicians for Human Rights (PHR) og Dr. L som er oppgitt kilde hos PHR.

Opplysninger fra navngitte leger i Aleppo (3, 4) gir et annet narrativ om det som skjer i Aleppo enn Vestens narrativ som fremføres i Slagstads artikkel. I et telefonintervju forteller Dr. Tony Sayegh fra den syriske legeforening i Aleppo at «det meste av byen (1,5 millioner innb.) er under kontroll av den syriske regjering. Kun et lite område (300 000) er under kontroll av væpnede grupper, eller terrorister som vi anser dem for å være». Vesten omtaler dem som «opposisjonen», men i all hovedsak dreier det seg om Jabbat al-Nushra, som er terroristdefinert av FN. På spørsmål om hvordan han ser på påstandene om at syriske og russiske luftvåpen bomber sivile mål i «opposisjonens» Aleppo og det vises til bilder fra Al-Quds hospital hvor «Aleppos siste pediater», Wassim MohammedMaaz ble drept, og at Leger uten grenser støtter al-Quds og fordømte angrepet, svarer Dr. Sayegh i den syriske legeforening at de ikke har kunnskap om denne pediateren og at han ikke er registrert i den syriske legeforening. Dr. Sayegh forteller at de kjenner mange leger som jobber i de terrorist-kontrollerte områdene, og de jobber for og er betalt av den syriske staten. Innbyggerne i disse områdene trenger også deres medisinske hjelp. Han tror ikke på det som mediene skriver om al-Quds og sier at det må dreie seg om et feltsykehus som ble opprettet primært for å behandle «opposisjonens» krigere.

Dette er tidligere omtalt i New York Times i april 2013 og av Leger uten grenser, ifølge dr. Sayegh. En annen lege som jobber i Aleppo, ved St. Louis hospital, dr. Nabil Antaki (4) forteller at da de kom med et rop om hjelp til Aleppo, ble det forvandlet til et rop kun for den østlige delen. «Det mediene fortalte at den siste barnelegen i Aleppo hadde blitt drept, er ikke sant. I det vestlige Aleppo har vi rundt 100 barneleger. Det var kanskje den siste barnelegen på den andre siden som ble drept, jeg aner ikke. Jeg har ingen informasjon om det. Men det jeg vet er at innbyggerne i den østlige sektoren som lever under terrorist-kontroll er innbyggere av Aleppo som vi er. Men slik situasjonen er lever de i et område som er invadert av terrorister.»

Anbefalte artikler