Medisinutdanningen viktig for kvaliteten på helsetjenesten

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Det er avgjørende for kvaliteten på grunnutdanningen at vi som profesjon engasjerer oss og tar ansvar, sier Marit Halonen Christiansen.

ENGASJERT: Marit Halonen Christiansen omringet av Landsstyrets studentrepresentanter. Fra v.: Vivian Shubira Amundsen, Silje Malene Korsvold, Inger Heimdal Stenseng, Marit Halonen Christiansen, Rasmus Bakken, Nabila Ali og Ingrid Dyvik. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Hun har ledet en arbeidsgruppe i Legeforeningen som de to siste årene har jobbet med en utredning om fremtidens medisinske grunnutdanning. Rapporten ble presentert og vedtatt på landsstyremøtet.

– Jeg er ikke i tvil om hvor viktig utdanningen er for kvaliteten på helsevesenet, sa hun.

– Det har vært mye å ta fatt i. Det handler om alt fra nasjonale læringsmål, nasjonal eksamen til hvordan man skal dimensjonere fremtidens legeutdanning. Skal helsevesenet endres, må legene lede an. Da må utdanningen gi et riktig utgangspunkt for det vi vil oppnå, påpekte Christiansen.

Må få høyere status

Christiansen er svært opptatt av at det å undervise må bli høystatus og gi en reell uttelling ved ansettelsesprosesser og lønn.

– Undervisning må bli like «kult» som å forske. Undervisningskompetanse må være viktigere enn undervisningsplikt, påpeker hun.

Vi må sikre at studentene lærer det som er viktig og riktig. Vi vet at trygge studenter lærer bedre. Da vil det hjelpe å være på den samme avdelingen, gjerne med den samme legen, over flere uker.

Stort engasjement

Mange delegater fant veien til talerstolen og mest aktive var medisinstudentene. De var spesielt opptatt av innføring av nasjonale prøver og antall turnusplasser.

– Innføring av nasjonale prøver er en liten, men viktig sak. Det er studentene som kjenner dette godt, og det er derfor fint at de var så aktive og tydelige i debatten, sier Marit Halonen Christiansen og trekker spesielt frem behovet for å utvikle bedre praksisplasser for studentene.

– Grunnutdanningen har en viktig rolle i utformingen av medisinstudiet i Norge. Jeg er derfor glad for at temaet skapte så stor interesse og engasjement, sier leder for medisinstudentene Rasmus Bakken.

Anbefalte artikler