Etablerer kompetanseområde i smertemedisin

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Dette var veldig gledelig og jeg er svært glad for landsstyrets støtte til forslaget, sier Unni Kirste. Hun har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet forslaget til kompetanseområdet.

ENSTEMMIG: Det var unison enighet om å etablere kompetanseområdet. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Økt kunnskap og kompetanse innen smertemedisin er ønskelig på alle trinn i helsetjenesten. Det er derfor ingen grunn til å utelukke noen klinisk spesialitet. Organisering av et kompetanseområde er dessuten mer fleksibelt enn en grunnspesialitet og bedre egnet til å møte de endringer som sikkert vil komme i dette feltet.

– Et kompetanseområde i smertemedisin vil dekke behovet for kunnskapsutvikling og tjenestetilbud bedre enn en spesialisering eller grenspesialisering fordi fagområdet angår de aller fleste medisinske spesialiteter og bygger på kunnskap fra mange områder, sier Kirste.

De aller fleste pasienter med akutte smerter som en del av en pågående sykdom, behandles av allmennmedisiner eller en organspesialist.

– De trenger ikke behandling ved en smerteklinikk eller et smertesenter, men leger med god kunnskap om smerte, smertens funksjon, konsekvens og behandling, sier Kirste.

Vedvarende smerte etter at den akutte fase er over har ofte andre årsaker enn vevskade og er vanskeligere å håndtere, både for leger og pasient. Manglende forståelse for dette vil i mange tilfeller føre til en lang og hensiktsløs søken etter forklaring eller en løsning som skal fjerne smerten.

Smertemedisin er et relativt nytt fagområde med en sped begynnelse i slutten av 30 årene i Frankrike og USA. I mange land er smertemedisin en spesialitet, subspesialitet eller kompetanseområde. I Norge ble det fra 80-tallet og frem til begynnelsen av 2000-tallet etablert tverrfaglige smerteklinikker ved Aker sykehus, Haukeland sykehus, Regionsykehuset i Trondheim og Universitetssykehuset i Nord Norge.

Smerteklinikkene gir poliklinisk tilbud til henviste pasienter med smerter som fastleger og/eller spesialisthelsetjenesten ikke klarer å hjelpe. Hittil har det særlig vært anestesileger som har bemannet disse avdelingene og kun et mindretall av legene hatt anledning til å fordype seg i faget. Likevel har det utviklet seg gode forskningsmiljøer i Norge.

Norsk forening for smertemedisin (NFSM) ble opprettet i 2008 og godkjent som en spesialforening i Legeforeningen samme år.

Landsstyret vedtok enstemmig kompetanseområde i smertemedisin og har delegert til sentralstyret å fastsette endelige bestemmelser for utdanningen. Sentralstyret er også gitt fullmakt til å etablere kompetanseområdet, herunder å oppnevne sakkyndig komité.

Anbefalte artikler