Sommerlesning

Are Brean Om forfatteren

Fra kardiologi til myasteni, fra psykiatri til trisomi – innholdet i årets sommernummer av Tidsskriftet speiler bredden i medisinen og bredden i legers debatt om medisinen. Det er en slik tradisjon vi som leger liker å stå i: et vidtfavnende fag i uopphørlig utvikling.

Da kan det være nyttig å bruke sommerens pustepause til å skue bakover. De fire historiske artiklene i dette nummeret tar oss snaut 200 år tilbake i tid, til en viktig vekst- og endringsperiode i norsk medisin. Verdt å merke seg er den vekt som ble lagt på sykehusbygningene i denne tiden. De ble ansett som «medisinske instrumenter» i oppbyggingen av psykiatrien, slik Øivind Larsen skriver. Det er noe å tenke på, nå som utbyggingen av sykehusene i Oslo-regionen endelig er vedtatt. Også i vår tid bør sykehusarkitekturen avspeile våre idealer for pasientbehandling.

God sommer!

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler