Sommerlesning

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Fra kardiologi til myasteni, fra psykiatri til trisomi – innholdet i årets sommernummer av Tidsskriftet speiler bredden i medisinen og bredden i legers debatt om medisinen. Det er en slik tradisjon vi som leger liker å stå i: et vidtfavnende fag i uopphørlig utvikling.

Da kan det være nyttig å bruke sommerens pustepause til å skue bakover. De fire historiske artiklene i dette nummeret tar oss snaut 200 år tilbake i tid, til en viktig vekst- og endringsperiode i norsk medisin. Verdt å merke seg er den vekt som ble lagt på sykehusbygningene i denne tiden. De ble ansett som «medisinske instrumenter» i oppbyggingen av psykiatrien, slik Øivind Larsen skriver. Det er noe å tenke på, nå som utbyggingen av sykehusene i Oslo-regionen endelig er vedtatt. Også i vår tid bør sykehusarkitekturen avspeile våre idealer for pasientbehandling.

God sommer!

Anbefalte artikler