Lederpris til Reinertsen og Røise

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

De to profilerte legene har bidratt til ytringsfrihet og åpenhet om mangelfulle og kritikkverdige forhold i helsetjenesten.

VIKTIG PRIS: Even Reinertsen og Olav Røise (t.h.) var svært takknemlige for prisen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

– Prisen deles i år mellom to ledere som begge har gjort seg like fortjent til den, sa president Marit Hermansen under prisoverrekkelsen.

– Dette var utrolig stort og betyr mye, sa en rørt Olav Røise, da han mottok prisen. – Å stå frem og forfekte faget i pasientens perspektiv er helt sentralt for oss. Jeg håper dette blir en inspirasjonskilde for flere.

Even Reinertsen sluttet seg til Røise. – Jeg er veldig takknemlig og glad for å få denne prisen, og jeg er stolt over det vi fikk til i avdelingen på Gjøvik sykehus. Respekt for faget i vid forstand må være bærebjelken i vår virksomhet, også som leder.

Åpenhet og ytringsfrihet

– Dette er ledere som har utmerket seg særlig med tanke på å bidra til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller kritikkverdige forhold i virksomheten – en lederstil som bidrar til å styrke både faget, kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten, sa Marit Hermansen.

– God ledelse handler også om å forstå sammenhengen mellom ledelse og motivasjon, og også her har årets prisvinnere utmerket seg særskilt. Det derfor sentralstyrets klare syn at vinnerne representerer en lederstil som både er ønsket og ettertraktet av Legeforeningen, sa Hermansen.

– Det kreves mot å stå i mot den lederstilen som i dag er utbredt ved flere helseforetak. Gode ledere forstår at ledelse handler om mye mer enn dette, og det er bra at vi har ledere som tør å stå i mot, sa visepresident Jon Helle.

Dialog og åpenhet

Utdelingen av årets lederpris harmonerer godt med endringene som er gjort i kriteriene for lederprisen.

I kriteriene heter det at prisen skal tildeles en lege som er, eller nylig har vært, leder og er medlem av Legeforeningen. Videre har vedkommende over noe tid:

  • Vist god vilje og evne til dialog med ansatte

  • Utvist god ledelse mot tydelige faglige mål for virksomheten

  • Utvist god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten

  • Bidratt til at ansatte er motiverte

  • Har tatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten

  • Bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller kritikkverdige forhold  virksomheten

Det er sjette gang Legeforeningen deler ut lederprisen. Den består av et trykk og et diplom.

Anbefalte artikler