Mer juridisk hjelp til legene

Christine Rian Johannessen Om forfatteren

Arbeidslivet oppleves stadig tøffere i helsesektoren. Legeforeningen styrker bistanden til sine medlemmer.

MER BISTAND: Christian Grimsgaard har ledet utvalget. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

De siste årene har det vært en stor vekst i antall henvendelser til den juridiske avdelingen i Legeforeningen. Fra 2009 har det vært mer enn en dobling i antallet registrerte saker.

– Det er helt opplagt at det er behov for styrking av medlemsbistanden, sa Christian Grimsgaard, sentralstyremedlem og nestleder i Overlegeforeningen under landsstyremøtet.

Det var Troms legeforening som under fjorårets landsstyremøte foreslo en vurdering av Legeforeningens juridiske medlemsbistand. Grimsgaard har ledet utvalget sentralstyret nedsatte like etter.

Kapasitetsutfordringer

Klimaet i arbeidslivet er blitt tøffere og på sykehusene møter Legeforeningen stadig oftere motstand fra arbeidsgiversiden. I rapporten for Juridisk bistandsprosjekt III trekker utvalget frem tilsynssaker og alvorlige arbeidskonflikter som områder der legene særlig trenger mer hjelp.

– Mange av sakene som tidligere fant enkle løsninger krever nå mer arbeid, sa Grimsgaard.

Utvalget foreslår både en utvidelse av kapasiteten i sekretariatets avdeling for Jus og arbeidsliv (JA), og en styrking av Rettshjelpsordningen. Ved å øke kapasiteten vil man kunne møte medlemmenes behov bedre og redusere ventetiden for medlemmene. Utvalget anbefaler både strakstiltak og varig styrking.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler