Mer juridisk hjelp til legene

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Arbeidslivet oppleves stadig tøffere i helsesektoren. Legeforeningen styrker bistanden til sine medlemmer.

MER BISTAND: Christian Grimsgaard har ledet utvalget. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

De siste årene har det vært en stor vekst i antall henvendelser til den juridiske avdelingen i Legeforeningen. Fra 2009 har det vært mer enn en dobling i antallet registrerte saker.

– Det er helt opplagt at det er behov for styrking av medlemsbistanden, sa Christian Grimsgaard, sentralstyremedlem og nestleder i Overlegeforeningen under landsstyremøtet.

Det var Troms legeforening som under fjorårets landsstyremøte foreslo en vurdering av Legeforeningens juridiske medlemsbistand. Grimsgaard har ledet utvalget sentralstyret nedsatte like etter.

Kapasitetsutfordringer

Klimaet i arbeidslivet er blitt tøffere og på sykehusene møter Legeforeningen stadig oftere motstand fra arbeidsgiversiden. I rapporten for Juridisk bistandsprosjekt III trekker utvalget frem tilsynssaker og alvorlige arbeidskonflikter som områder der legene særlig trenger mer hjelp.

– Mange av sakene som tidligere fant enkle løsninger krever nå mer arbeid, sa Grimsgaard.

Utvalget foreslår både en utvidelse av kapasiteten i sekretariatets avdeling for Jus og arbeidsliv (JA), og en styrking av Rettshjelpsordningen. Ved å øke kapasiteten vil man kunne møte medlemmenes behov bedre og redusere ventetiden for medlemmene. Utvalget anbefaler både strakstiltak og varig styrking.

Anbefalte artikler