Re: Spesialistutdanningen for leger – tydelig ansvar, bedre kvalitet

Håkon Kvåle Om forfatteren

Det er positivt at styringsgruppen for ny spesialistutdanning for leger redegjør for sitt utkast for ny spesialiststruktur (1). Den nye ordningen skal tre i kraft allerede fra september 2017. Spørsmålet som melder seg er hvorfor en har bestemt oppstartsdato når forslaget enda ikke er ferdigstilt. Burde en ikke ha en modell med færre usikkerhetsmomenter før en fastsetter startdato? Siden vi allerede har et system for spesialistutdanning, burde en være sikker på at et nytt system har utsikter til å være en forbedring av det eksisterende.

1

Arntzen E, Sandset PM. Spesialistutdanningen for leger – tydelig ansvar, bedre kvalitet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 898 – 9. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler