FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Sylvia Stølan

På 1800-tallet gjennomgikk medisinen og samfunnet store endringer. En norsk psykiatri vokste frem, der legen Herman Wedel Major (1814 – 54) spilte en avgjørende rolle. Ikke bare behandlingen, men også de juridiske og arkitektoniske rammene rundt pasientene ble endret.

Anbefalte artikler