Nå kan sommeren starte!

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Landsstyremøtet 2016 er historie, og landsstyret har lagt et godt grunnlag for sentralstyrets videre arbeid. Det er alltid fint å ha landsstyret i ryggen når vi skal gripe fatt i nye store saker.

Eskene var pakket, lokalene tomme og bussen dratt av gårde. Jeg satt ute foran inngangen til Soria Moria og ventet på skyss hjem. Landsmøtet 2016 var til ende.

Da jeg skrev lederen til mainummeret, var jeg spent på mitt første landsstyremøte som president. Jeg skulle møte igjen de som hadde gitt meg stor tillit. Sentralstyret skulle levere på viktige saker. Og ikke minst – det er et stort arrangement som skal i havn. Da var det deilig å sitte der i sollyset, sliten, men strålende fornøyd over et landsstyre som utfordrer og stiller krav, men også viser klokskap, faglig innsikt og utholdenhet.

I dette nummeret får dere lese om møtets gang; debattene, resolusjonene og små og store hendelser. Dette er et stort og velsmurt arrangement. Sekretariatets nøyaktige og langvarige forarbeid legger alt til rette for at delegatene kan bruke tid og oppmerksomhet på politikk, samtaler og gode opplevelser. Vi har funnet en god blanding av skjemt, høytid og alvor.

Landsstyret imponerer meg. Debattene er preget av stort alvor og engasjement. Landsstyret viser at Legeforeningen er samlet og retter blikket ut over egen bakgård. Det er utad – i det politiske rom – vi må spisse argumentasjonen og bruke energien. Engasjementet, bredden og de velformulerte innspillene fra våre tillitsvalgte i den helsepolitiske debatten bekrefter dette. De tre sentrale helsepolitikerne Høie, Micaelsen og Toppe var i slaget og viste oss noen av skillelinjene i norsk politikk. Den helsepolitiske debatten er en sentral del av landsstyremøtet. Her brytes meninger, ideer blir til og politikk skapes. Vi utfordrer helsepolitikerne – og de utfordrer oss. Dialog, samarbeid og debatt med helsepolitikere er viktig for Legeforeningen.

På landsstyremøtet hedrer vi flere av våre kollegaer med priser for godt faglig arbeid. Årets lederpris gikk til Olav Røise og Even Reinertsen. Prisvinnerne ble møtt med stående applaus. Vi er takknemlige for å ha modige kollegaer som bidrar til åpenhet og ytringsfrihet. Prisvinnerne representerer en lederstil som bidrar til å styrke både faget, kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten

Landsstyret vedtok fire resolusjoner; om stedlig ledelse, medisinskfaglig ledelse i kommunen, vaktfritak for gravide og menneskerettigheter. Resolusjoner er en klar melding til omverden om viktige saker for Legeforeningen. Landsstyret og redaksjonskomiteen bruker mye tid på å finne gode formuleringer. Derfor er det viktig å evaluere hvordan vi best bruker dette virkemidlet til å markere vårt syn. Landsstyret har lagt et godt grunnlag for sentralstyrets videre arbeid med disse og flere andre saker. Det er alltid fint å ha landsstyret i ryggen når vi skal gripe fatt i nye store saker.

Men først skal vi ha en velfortjent sommerferie. Landsstyremøtet avsluttet i strålende sommervær, og slik ønsker vi at det skal fortsette. Vi er heldige som har fire årstider. Det er med forventning vi møter overgangene; jeg skal rydde pulten og har planer for skogsturer, bading, og jordbær med melk.

God sommer!

Anbefalte artikler