Oppfølging av barn med ørebetennelse og hørselstap

Lisa Aarhus Om forfatteren

Kronisk suppurativ mellomørebetennelse i barndommen er assosiert med nedsatt hørsel, tinnitus og svimmelhet i voksen alder.

Lisa Aarhus. Foto: Mads Aarhus

Vi har studert sammenhengen mellom ulike typer mellomørebetennelser eller sensorinevralt hørselstap i barndommen, og hørselstap, tinnitus og svimmelhet i voksen alder. Vi koblet data mellom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og en tidligere skoleundersøkelse i denne populasjonsbaserte kohortstudien. Ca. 33 000 personer gjennomgikk rentoneaudiometri både som barn (gjennomsnittsalder ti år) og som voksne (gjennomsnittsalder 40 år). Øresykdom i barndommen ble diagnostisert av øre-nese-hals-spesialist.

Sammenhengen mellom kronisk suppurativ mellomørebetennelse i barndommen og nedsatt hørsel, tinnitus og svimmelhet i voksen alder var tydelig. Sekretorisk mellomørebetennelse, både med og uten arr på trommehinnen, var assosiert med marginalt økte høreterskler senere i livet. Videre indikerte studien at både kronisk suppurativ mellomørebetennelse og sensorinevralt hørselstap i barndommen er assosiert med et noe fremskyndet aldersrelatert hørselstap. Funnet bør undersøkes nærmere i en studie med gjentatte audiometrier i voksen alder. Mellomørebetennelse eller sensorinevralt hørselstap i barndommen var ikke forbundet med endret sårbarhet for senere støyrelatert hørselstap. Selv om støybeskyttelse fortsatt er viktig, er dette verdifull informasjon for personer som har et hørselstap fra barndommen av.

Studien har gitt økt kunnskap om langtidsprognosen ved øresykdom og hørselstap hos barn. Dette er viktig for å finne riktig nivå på forebyggende tiltak, behandling og oppfølging.

Disputas

Lisa Aarhus disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 22.1. 2016. Tittelen på avhandlingen er Follow-up of childhood hearing disorders: hearing loss, tinnitus and dizziness in adulthood.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler