– Vi er stolte av dere og står med dere

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Tillitsvalgte som kjemper for mer åpenhet og bedre ledelse fikk sterk støtte fra president Marit Hermansen, da hun åpnet landsstyremøtet på Soria Moria.

STOLT PRESIDENT: Marit Hermansen flankert av medisinstudentenes kor Sangvinerne. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

– Flere har snakket åpent om fryktkultur og ledelse i sykehusene. De har trådt frem fra rekkene og gitt oss innblikk i en hverdag preget av subtile represalier og tøffe kamper i åpent lende. Dette krever både mot og klokskap, sa Hermansen fra talerstolen.

Denne høsten har det vært stor oppmerksomhet rundt manglende åpenhetskultur ved norske sykehus. Hermansen rettet en spesielt stor takk til de som har tatt på seg byrden ved å stå frem og fortelle sin historie.

– Spesialistutdanningen er vårt arvesølv. Å sikre Legeforeningen en sentral rolle i arbeidet med spesialistutdanningen, har vært et viktig gjennomslag i året som har gått. Foreningen har i over hundre år hatt ansvar for å sørge for god kvalitet på utdanningen, noe som også var hovedgrunnen til at foreningen ble stiftet. Da Legeforeningen ble dannet i 1886, var det fordi legene selv ønsket å ta hånd om fagets videre utvikling.

– Da er det ikke rart at det blir uro i rekkene når noen vil ta fra oss arvesølvet vårt. Alle parter har innsett at vi har tatt ansvar og skjøttet denne oppgaven godt gjennom mange år. Det skal vi fortsette å gjøre, sa Hermansen.

Hun uttrykte stolthet over et kollegium som nå stod klare til å «brette opp ermene» og ta fatt på oppgaven, med mål om at fremtidens spesialister får en utdanning som vil gi pasientene og helsetjenesten de beste spesialistene.

Fastlegeordningen – en vinneroppskrift

– Kommunesammenslåinger i seg selv gir ikke bedre kvalitet. Man må også gjøre noe med innholdet i tjenestene, sa Hermansen og viste til at man må bygge videre på fastlegeordningens suksess.

Regjeringen har som kjent vist bekymring for kommunehelsetjenesten og har pekt på at løsningen er kommunesammenslåinger. Hermansen minnet om at kommunen som skåret best på helse i kommunebarometeret var Balestrand med 1 300 innbyggere, mens Oslo var på bunn.

– Fastlegeordningen må være selve ankeret i de tverrfaglige teamene i kommunene. Da når vi målet om en bedre koordinert kommunehelsetjeneste, med godt samarbeid og helhetlig oppfølging av de sykeste pasientene.

Hermansen ønsket samtidig en evaluering av fastlegeordningen velkommen. Dette for å gi fastlegekontorene mer kunnskap og oversikt om kvaliteten på egen praksis. Hun la til grunn at en slik kunnskap vil gjøre at man kan utvikle fastlegeordningen i fellesskap.

Fremtidens løsninger

Presidenten la vekt på at landsstyret de neste dagene skal bruke tiden på å finne løsninger som bevarer det offentlige helsevesenet, med høy tillit i befolkningen og god pasientbehandling som kjennetegn.

– Det handler om en solid utdanning, hvordan helsetjenesten er organisert, hvorfor unødig variasjon oppstår – og politisk vilje til å satse på et sterkt offentlig helsevesen, sa Hermansen, med ønske til delegatene om et godt landsstyremøte.

Presidentens åpningstale er tilgjengelig i sin helhet på Legeforeningens hjemmesider.

Anbefalte artikler