Artikkel
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Det kan argumenteres for at trygdelovgivning og velferdspolitikk har hatt større betydning for folkehelsen i dette hundreåret enn de rent medisinske nyvinninger. Trygdene har bidratt til...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Under forberedelsene til et foredrag i Norsk Våpenhistorisk forening om boerkrigen oppdaget jeg at en norsk lege, Wilhelm Boeck Bidenkap (1868-1911), hadde vært sjef for den skandinaviske...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Dette hundreåret er modernitetens hundreår. I medisinen har moderne naturvitskap og teknologi ført til grunnleggjande og positive endringar i folks helse. Dei store infeksjonssjukdommane...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag På grunn av arveegenskaper fra far kan fosteret betraktes som et allograft i mors organisme. I artikkelen gis en oversikt over svangerskapsrelaterte immunologiske mekanismer, basert på...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Den franske filosofen Michel Foucaults bok om galskapens historie fra 1961 har hatt meget stor innflytelse på oppfatningene om psykiatriens historie utenfor det psykiatriske fagmiljøet,...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Alle laboratorieresultater er beheftet med en viss usikkerhet. Pasientforberedelse, prøvetaking og håndtering av prøven, analytisk variasjon og systematisk avvik vil påvirke...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag De siste hundre år før tusenårsskiftet har brakt med seg omfattende sosiale endringer som har hatt stor betydning for kvinnehelsen. Mange av fremskrittene har vært knyttet til kvinners...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag 1000 år tilbake i tid er et voldsomt sprang, ikke minst i medisinsk sammenheng. De mer enn 30 generasjonene som har levd innenfor dette tidsintervallet har vært vesensforskjellige, og...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Helse har fungert som en premiss for byformingen i Norge fra forrige århundre og frem til i dag. Legene var i det forrige og begynnelsen av dette århundret aktive i debatten rundt...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Hvis man ser folkehelsens, medisinens og helsevesenets historie gjennom de siste tusen år i et demografisk perspektiv, fremgår det at grunnlaget for medisinens virkeområde har forandret...