Artikkel
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Fødselshjelp og kvinnesykdommer utvikler seg til å bli en spesialitet med en svært høy andel kvinnelige leger. Slik har det ikke alltid vært. Det medisinske fakultet protesterte i 1882 mot...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Det er i disse dager 100 år siden professor Cæsar Boeck (1845-1917) publiserte sitt arbeid Multipelt benignt hud-sarkoid. Hans artikkel var innledningen til en omfattende internasjonal...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Det er mange anekdotiske indikasjoner på at humor og latter kan brukes som terapi, men den vitenskapelige dokumentasjonen av effekten på ulike sykdommer er mangelfull og delvis...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Hensikten med denne studien var å undersøke om fødselsvekten til skandinaviske barn varierte etter foreldrenes, spesielt mors, sosialklasse. Data ble hentet fra en studie av faktorer som...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Intensjonen bak fastlegeordningen er både å sikre befolkningen et likeverdig behandlingstilbud og ivareta den enkelte pasients rett til rask og optimal behandling. Samtidig skal ordningen...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Helsevesenet har gjennomgått store forandringer parallelt med utviklingen i samfunnet. Det offentlige helsevesenet er ikke bare et resultat av den vitenskapelige og tekniske utvikling, men...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Innenlandsflyene i Bolivia går ikke alltid til det sted som er angitt på billetten. Vi skulle til byen Riberalta ved Rio Beni, men de andre passasjerene ville heller til Guayaramerïn ved...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Det kan argumenteres for at trygdelovgivning og velferdspolitikk har hatt større betydning for folkehelsen i dette hundreåret enn de rent medisinske nyvinninger. Trygdene har bidratt til...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Under forberedelsene til et foredrag i Norsk Våpenhistorisk forening om boerkrigen oppdaget jeg at en norsk lege, Wilhelm Boeck Bidenkap (1868-1911), hadde vært sjef for den skandinaviske...
NO IMAGE
10.12.1999
Sammendrag Dette hundreåret er modernitetens hundreår. I medisinen har moderne naturvitskap og teknologi ført til grunnleggjande og positive endringar i folks helse. Dei store infeksjonssjukdommane...