Asylets historie - historien om "den store innesperringen"?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den franske filosofen Michel Foucaults bok om galskapens historie fra 1961 har hatt meget stor innflytelse påoppfatningene om psykiatriens historie utenfor det psykiatriske fagmiljøet, men den blir relativt sjelden diskutertblant dem som utøver faget. Foucault beskriver psykiatriens hovedkjennetegn i lys av det han kaller "den storeinnesperringen" av de gale og andre outsidere. Han hevder at en slik innesperring fant sted over hele det sentraleEuropa i perioden fra 1650 til 1800, og at interneringshuset i en viss forstand ble sinnssykeasylets modell.

  I denne artikkelen diskuteres asylets fremvekstbetingelser og hvorvidt en slik stor innesperring virkelig fant sted,og det rettes et kritisk søkelys mot grunnlaget for Foucaults fortolkningsramme. Deretter drøftes noen av årsakene tilat den humanistiske og nyskapende ånd som preget asylet ved begynnelsen av forrige århundre, i stor utstrekning varerstattet med stillstand og oppgitthet 150 år senere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media