Hva former befolkningens oppfatninger om helse og sykdom?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Befolkningens helseoppfatninger formes av et stort antall demografiske, sosiale og individuelle faktorer. Forskningenpå området har i hovedsak hatt et sosialpsykologisk og sosiologisk tyngdepunkt, og tre hovedmodeller har dominertfeltet: en modell basert på kognitiv utviklingspsykologi, en modell som tar utgangspunkt i personens opplevelse avkontroll og en med personens sårbarhet som kjernevariabel. De aktuelle samfunnsmessige rammefaktorene har vært mindrestudert.

  Med utgangspunkt i en modell som inkluderer sentrale elementer fra alle de tre ovennevnte modellene diskuterer vi idenne artikkelen hvordan endringer i sykelighet og sykdomspanorama, nettverkssvikt, opplevelse av usikkerhet ogmedisinens søkelys på risiko for fremtidig sykdom virker inn på befolkningens oppfatninger om helse og sykdom. Densamlede effekten av risikofokusering og sviktende sosiale nettverk synes å være den sentrale drivkraften bakinnlemmelsen av nye livsområder i den medisinske sfæren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media