Helsetilstanden i Norge ved det forrige tusenårsskiftet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  1000 år tilbake i tid er et voldsomt sprang, ikke minst i medisinsk sammenheng. De mer enn 30 generasjonene som harlevd innenfor dette tidsintervallet har vært vesensforskjellige, og deres tanker, holdninger og ikke minst syn påhygiene, sykdom og helbredelse tilsvarende uensartet.

  I denne artikkelen skal vi gå tilbake til det forrige tusenårsskiftet, og se nærmere på helsetilstanden i landet dengang, i den grad vi har opplysninger om vår fjerne fortid. Det har åpenbart ikke bare vært et markert skifte i politiskog religiøs forstand, men også i helsemessig sammenheng.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media