Helsetilstanden i Norge ved det forrige tusenårsskiftet

Holck P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


1000 år tilbake i tid er et voldsomt sprang, ikke minst i medisinsk sammenheng. De mer enn 30 generasjonene som har levd innenfor dette tidsintervallet har vært vesensforskjellige, og deres tanker, holdninger og ikke minst syn på hygiene, sykdom og helbredelse tilsvarende uensartet.

I denne artikkelen skal vi gå tilbake til det forrige tusenårsskiftet, og se nærmere på helsetilstanden i landet den gang, i den grad vi har opplysninger om vår fjerne fortid. Det har åpenbart ikke bare vært et markert skifte i politisk og religiøs forstand, men også i helsemessig sammenheng.

Anbefalte artikler