Den epidemiologiske transisjon i det 20. århundre

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En epidemiologisk transisjon har funnet sted i løpet av det 20. århundre. Dermed har alderssammensetningen i hele denindustrialiserte verden også forandret seg. Forandringene er uttrykk for lavere fødselstall og endret dødelighet avflere sykdommer. Dette er endringer som henger sammen med bedre hygiene, kosthold, oppvekstforhold og andre sosialeforhold. Forandringene er ulikt fordelt i forhold til sosiale grupper. Både forebyggende tiltak, enten de er villeteller ei, og diagnostiske og terapeutiske fremskritt vil bidra til en eldre befolkning med økning i det absolutteantall personer som har behov for helsetjenester. Den epidemiologiske transisjonen vil ikke redusere dette behovet, meninnsatsen vil i stadig større grad rettes inn mot eldre aldersgrupper. Mer sofistikert medisinsk diagnostikk ogbehandling vil flytte grenser for hva som kan gjøres og bidra til ytterligere etterspørsel etter helsetjenester.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media