Den epidemiologiske transisjon i det 20. århundre

Thelle DS Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


En epidemiologisk transisjon har funnet sted i løpet av det 20. århundre. Dermed har alderssammensetningen i hele den industrialiserte verden også forandret seg. Forandringene er uttrykk for lavere fødselstall og endret dødelighet av flere sykdommer. Dette er endringer som henger sammen med bedre hygiene, kosthold, oppvekstforhold og andre sosiale forhold. Forandringene er ulikt fordelt i forhold til sosiale grupper. Både forebyggende tiltak, enten de er villet eller ei, og diagnostiske og terapeutiske fremskritt vil bidra til en eldre befolkning med økning i det absolutte antall personer som har behov for helsetjenester. Den epidemiologiske transisjonen vil ikke redusere dette behovet, men innsatsen vil i stadig større grad rettes inn mot eldre aldersgrupper. Mer sofistikert medisinsk diagnostikk og behandling vil flytte grenser for hva som kan gjøres og bidra til ytterligere etterspørsel etter helsetjenester.

Anbefalte artikler