Helsetilstand og levekår i Sandnes legedistrikt i perioden 1866-1900

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sandnes ble eget legedistrikt i 1866. Helsetilstanden og levekårene i distriktet i siste halvdel av 1800-tallet kanfølges gjennom distriktslegenes årlige rapporter i medisinalberetningene.

  Alt tallmateriale og eventuelle utfyllende kommentarer vedrørende Sandnes legedistrikt i medisinalberetningene fraperioden 1866-1900 er studert, og det er laget oversikter over endringer i insidens for et utvalg av sykdommer.

  Sinnssykdommer syntes å ha vært mer utbredt i Sandnes enn ellers i Stavanger amt. I legenes rapporter ble dettedelvis forklart med at distriktet var preget av en streng religiøsitet. Sandnes skilte seg ikke vesentlig fra amtet somhelhet når det gjaldt insidensen av andre sykdommer som tyfoidfeber, tuberkulose og skarlagensfeber. Levekårene idistriktet var stort sett gode gjennom hele perioden, men legenes beretninger gir et interessant innblikk i hvordanforholdene svingte fra år til år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media