Sosial klasse og fødselsvekt

Nødtvedt AM, Jacobsen G, Balstad P, Bakketeig LS Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Hensikten med denne studien var å undersøke om fødselsvekten til skandinaviske barn varierte etter foreldrenes, spesielt mors, sosialklasse.

Data ble hentet fra en studie av faktorer som påvirker fostervekst. Yrket til den gravide, hennes partner og hennes foreldre da hun vokste opp, og ved det aktuelle svangerskapet ble registrert. Den nordiske yrkesklassifiseringen er svært detaljert og har vært kritisert for å være mindre egnet i epidemiologiske studier. For å prøve å omgå disse problemene ble opplysningene kodet om til tradisjonell britisk klassifisering med fem grupper.

Jentebarn født av kvinner i sosialklasse V (den laveste) var i gjennomsnitt 301 g lettere enn de andre jentene (p < 0,05). Tilsvarende forskjell ble ikke funnet blant guttene. Barn født av kvinner som hadde beveget seg nedover i det sosioøkonomiske systemet i forhold til sin egen mor, var 117 g lettere enn dersom utviklingen hadde gått motsatt vei (p < 0,05). For jentene var denne forskjellen 164 g (p < 0,05).

Denne studien har vist at den gravides sosioøkonomiske status og sosial migrasjon har betydning for fødselsvekten, spesielt for jentebarn. Dette kan delvis forklares ut fra kostholds- og livsstilsfaktorer, bl.a. røyking og høy kroppsmasseindeks.

Anbefalte artikler