Sosial klasse og fødselsvekt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten med denne studien var å undersøke om fødselsvekten til skandinaviske barn varierte etter foreldrenes,spesielt mors, sosialklasse.

  Data ble hentet fra en studie av faktorer som påvirker fostervekst. Yrket til den gravide, hennes partner og hennesforeldre da hun vokste opp, og ved det aktuelle svangerskapet ble registrert. Den nordiske yrkesklassifiseringen ersvært detaljert og har vært kritisert for å være mindre egnet i epidemiologiske studier. For å prøve å omgå disseproblemene ble opplysningene kodet om til tradisjonell britisk klassifisering med fem grupper.

  Jentebarn født av kvinner i sosialklasse V (den laveste) var i gjennomsnitt 301 g lettere enn de andre jentene(p < 0,05). Tilsvarende forskjell ble ikke funnet blant guttene. Barn født av kvinner som hadde bevegetseg nedover i det sosioøkonomiske systemet i forhold til sin egen mor, var 117 g lettere enn dersom utviklingen haddegått motsatt vei (p < 0,05). For jentene var denne forskjellen 164 g (p < 0,05).

  Denne studien har vist at den gravides sosioøkonomiske status og sosial migrasjon har betydning for fødselsvekten,spesielt for jentebarn. Dette kan delvis forklares ut fra kostholds- og livsstilsfaktorer, bl.a. røyking og høykroppsmasseindeks.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media