Wilhelm Boeck Bidenkap - første norske lege i aktiv krigstjeneste i det 20. århundre?

Treider T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Under forberedelsene til et foredrag i Norsk Våpenhistorisk forening om boerkrigen oppdaget jeg at en norsk lege, Wilhelm Boeck Bidenkap (1868-1911), hadde vært sjef for den skandinaviske ambulanse i Sør-Afrika under boerkrigen. Via etterkommere av Bidenkap-familien i Norge fikk jeg tilgang til en lang rekke brev og avisartikler fra denne legen. Brevene og artiklene gir et godt bilde av forholdene i Sør-Afrika på den tiden og de primitive forholdene leger måtte arbeide under.

Anbefalte artikler