Internett-bruk blant norske leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Norske legers tilgang til og bruk av Internett er kartlagt gjennom en postal spørreundersøkelse vinteren 1999. Av ettilfeldig utvalg på 1646 yrkesaktive leger besvarte 1276 (78%) en rekke spørsmål om Internett-bruk og fagligoppdateringsaktivitet.

  72% av legene har tilgang til Internett, fordelt på like mange (24%) med tilgang bare privat som bare på arbeid sombegge steder. Leger med tilgang både hjemme og på kontoret er de mest aktive nettbrukerne og opplever størst faglignytte av nettet. Relativt færre allmennpraktikere enn andre leger har Internett-tilgang.

  48% av norske leger benytter Internett i medisinsk-faglig sammenheng. Mannlige leger i aldersgruppen 30-49 år er demest aktive brukerne. Internett-bruken er størst blant leger i vitenskapelige stillinger, mens privatpraktiserendespesialister har den laveste aktiviteten. Andelen aktive Internett-brukere er høyest i helseregionene 3 og 5. Leger sombruker nettet aktivt i faglig sammenheng, har lengre arbeidstid enn de øvrige, de leser mer faglitteratur og har høyerekurs- og kongressdeltakelse.

  Internett er foreløpig ikke blitt noen utjevningsfaktor i medisinsk kunnskapsformidling. Tvert imot synes den nyeinformasjonsteknologien å forsterke forskjellen mellom faglig aktive leger og leger som prioriterer faglig oppdateringlavt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media