Phlegmasia cerulea dolens som debutsymptom på abdominalt aortaaneurisme

Eggum R, Lie B, Stavis P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Smertefull blå flegmasi (phlegmasia cerulea dolens) er en alvorlig tilstand som skyldes trombosering i sentrale ekstremitetsvener, som proksimalt i lårvenen, i bekkenvener og/eller v.cava inferior. Ubehandlet vil blå flegmasi oftest progrediere til venøst gangren med tap av aktuell ekstremitet.

Vi beskriver i denne artikkelen en pasient som utviklet blå flegmasi i venstre underekstremitet som følge av et udiagnostisert lumbalt aortaaneurisme.

Anbefalte artikler