Terminbestemmelse ved hjelp av ultralyd - kan metoden bli bedre?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I Norge tar gravide, med få unntak, imot tilbudet om en ultralydundersøkelse i andre trimester, noe som ofte fører tilendring i fødselsterminen. Føtal biparietal diameter blir målt med ultralyd, og fødselsterminen fastsatt i henhold tilEik-Nes & Grøttums metode. Vi ønsket å evaluere metodens presisjon.

  En uselektert populasjon på 8029 gravide med enkeltbyrd og spontan fødsel ble ordnet i grupper i henhold tilsvangerskapslengden ved tidspunktet for ultralydundersøkelsen. Presisjonen i terminfastsettelsen ble bestemt for denenkelte gruppen. En ny, alternativ engelsk metode utarbeidet av Altman & Chitty ble også testet på populasjonen.

  Eik-Nes & Grøttums metode bestemmer terminen godt når målingen er gjort i 18.-20. fullgåtte svangerskapsuke.Terminfastsettelse før 17. uke er mer usikker, spesielt i fullgåtte uke 13-16, hvor feilen er gjennomsnittlig firedager. Ved å bruke Altman & Chittys metode er feilen lik for alle aldersgruppene, men med en systematisk forskyvning på3-4 dager.

  Eik-Nes & Grøttums metode for å bestemme svangerskapsvarigheten bør ikke brukes før 17. svangerskapsuke. Å innføreen metode som er utarbeidet for andre populasjoner, kan også lede til betydelige feil. Terminfastsettelsen ved hjelp avultralyd kan forbedres ved at det utarbeides en ny standard for norsk befolkning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media