Er fastlegesystemet skapt på menns premisser?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Intensjonen bak fastlegeordningen er både å sikre befolkningen et likeverdig behandlingstilbud og ivareta den enkeltepasients rett til rask og optimal behandling. Samtidig skal ordningen imøtekomme samfunnets krav om effektivressursbruk til fellesskapets beste. Denne todelingen er imidlertid ikke uproblematisk. Innføringen av etfastlegesystem er et politisk vedtak basert mer på helseøkonomiske vurderinger enn på medisinsk-faglige prioriteringer,der effekt av ressursbruken måles i kvantitative mer enn i kvalitative størrelser. Dette åpner for en rekke faglige ogetiske dilemmaer som neppe lar seg løse av gode intensjoner alene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media