Fødselshjelp - et kvinnefag for mannfolk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fødselshjelp og kvinnesykdommer utvikler seg til å bli en spesialitet med en svært høy andel kvinnelige leger. Slik hardet ikke alltid vært.

  Det medisinske fakultet protesterte i 1882 mot at kvinner skulle få adgang til å bli leger. Den første kvinne avlamedisinsk embetseksamen i 1893, og de første kvinnelige leger ønsket å skaffe seg spesiell kompetanse ikvinnesykdommer. Imidlertid var det svært vanskelig å få de nødvendige utdanningsstillinger i gynekologi.

  Da en velkvalifisert kvinnelig søker, Louise Isachsen (1875-1932) i 1914 ikke fikk stillingen som reservelege vedKvinneklinikken, Rikshospitalet, medførte det strid. Striden fant sted ikke bare på den medisinske arena, men også iavisene og det politiske miljø. Kvinneklinikkens sjef, professor Kristian Brandt (1859-1932) argumenterte mot henne,først ut fra rene kvalifikasjonskrav, senere hevdet han at kvinner ikke var velegnede som operative gynekologer ellerfødselshjelpere.

  De krav han, og andre i samtiden, stilte til kvinner som leger, settes i denne artikkelen opp mot datidens krav tiljordmødrene, som alle var kvinner. Brandt var selv, som lærer og lærebokforfatter, sentral i å formulere dissekravene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media