Helse som premiss for byplanlegging

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Helse har fungert som en premiss for byformingen i Norge fra forrige århundre og frem til i dag. Legene var i detforrige og begynnelsen av dette århundret aktive i debatten rundt byplanleggingen. Planleggerne brukte legenes kunnskaptil å utvikle nye prinsipper for organisering og forming av byen. Lys, luft, lav tetthet og funksjonsdeling har værtviktige virkemidler for å oppnå en sunn by, og moderne byplanlegging ble basert på disse prinsippene. Dette har førttil en stadig mer oppløst og funksjonsdelt by og til økende transportbehov og utslipp av klimaødeleggende gasser. Enfortetting av byene er derfor ønskelig ut fra hensynet til en bærekraftig utvikling. Dette bryter med utviklingen avbyformen de siste 150 år. Fagfolk med kunnskap om helse må igjen delta i debatten omkring byformen, dvs. forholdetmellom bygningstyper, gatenett og organiseringen av funksjoner innenfor byen, slik at fortettingen ikke fører til nyehelseproblemer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media