Helse som premiss for byplanlegging

Ridderström G Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Helse har fungert som en premiss for byformingen i Norge fra forrige århundre og frem til i dag. Legene var i det forrige og begynnelsen av dette århundret aktive i debatten rundt byplanleggingen. Planleggerne brukte legenes kunnskap til å utvikle nye prinsipper for organisering og forming av byen. Lys, luft, lav tetthet og funksjonsdeling har vært viktige virkemidler for å oppnå en sunn by, og moderne byplanlegging ble basert på disse prinsippene. Dette har ført til en stadig mer oppløst og funksjonsdelt by og til økende transportbehov og utslipp av klimaødeleggende gasser. En fortetting av byene er derfor ønskelig ut fra hensynet til en bærekraftig utvikling. Dette bryter med utviklingen av byformen de siste 150 år. Fagfolk med kunnskap om helse må igjen delta i debatten omkring byformen, dvs. forholdet mellom bygningstyper, gatenett og organiseringen av funksjoner innenfor byen, slik at fortettingen ikke fører til nye helseproblemer.

Anbefalte artikler