Teleradiologi - virkemiddel for solidarisk helsepolitikk?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Teknologisk utvikling legger både press på og representerer håp for forbedring av helsetjenestene. Enprosessundersøkelse av fremveksten av teleradiologi i Nord-Norge viser at teknologi er en nødvendig, men ikketilstrekkelig betingelse for å oppnå målet om samarbeid og ressursdeling. Teknologien brukes på måter som er innvevd igamle tankemodeller og etablerte rutiner, og som virker tillukkende og konkurransefremmende i stedet for å åpne for nyeløsninger for solidarisk fordeling. Det foreslås forandringer i samsvar med teknologisk potensial, noe som åpner for etstørre mangfold av løsninger med utgangspunkt i erkjennelse av helt konkrete og opplevde utfordringer både ved lokaleog ved større sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media