Teleradiologi - virkemiddel for solidarisk helsepolitikk?

Ekeland AG Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Teknologisk utvikling legger både press på og representerer håp for forbedring av helsetjenestene. En prosessundersøkelse av fremveksten av teleradiologi i Nord-Norge viser at teknologi er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å oppnå målet om samarbeid og ressursdeling. Teknologien brukes på måter som er innvevd i gamle tankemodeller og etablerte rutiner, og som virker tillukkende og konkurransefremmende i stedet for å åpne for nye løsninger for solidarisk fordeling. Det foreslås forandringer i samsvar med teknologisk potensial, noe som åpner for et større mangfold av løsninger med utgangspunkt i erkjennelse av helt konkrete og opplevde utfordringer både ved lokale og ved større sykehus.

Anbefalte artikler