To individer under én hud - om immunmekanismer i svangerskap

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På grunn av arveegenskaper fra far kan fosteret betraktes som et allograft i mors organisme. I artikkelen gis enoversikt over svangerskapsrelaterte immunologiske mekanismer, basert på tilgjengelig litteratur og forfatternes egnestudier.

  Under implantasjonen invaderes maternelt vev av trofoblaster av føtal opprinnelse. Disse uttrykker HLA-G, som er entrofoblastspesifikk variant av HLA-klasse I-antigener. Gjenkjenning av HLA-G stimulerer naturlige drepeceller i uterustil å produsere cytokiner som bidrar til en intrauterin immunsuppresjon. Disse cytokinene regulerer placentasutvikling, vekst og differensiering. Sammensetningen av leukocyttpopulasjonen i uterus og ekspresjonen avcytokinreseptorer i placentavevet endrer seg gjennom svangerskapet. Det er derfor sannsynlig at den komplekseinteraksjonen mellom trofoblaster og uterine celler, som involverer en rekke cytokiner, cytokinreseptorer,adhesjonsmolekyler, enzymer og hormoner, er avhengig av svangerskapets varighet. Enkelte cytokiner, slike somtumornekrosefaktor og interleukin-1, kan i høye doser true reproduksjonsprosessen og fosterets eksistens. Oppreguleringav bufringsmekanismer for cytokinaktivitet i svangerskapet bidrar trolig til balansert aktivitet.

  Det normale svangerskap innebærer en kompleks kommunikasjon mellom føtale celler og det maternelle immunsystem.Denne varierer med svangerskapslengde og spiller en avgjørende rolle for implantasjon, placentas utvikling og vekst,opprettholdelse av svangerskapet og normal fødsel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media