Multipelt benignt hud-sarkoid - 100 år siden Cæsar Boecks banebrytende artikkel

Hem E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det er i disse dager 100 år siden professor Cæsar Boeck (1845-1917) publiserte sitt arbeid Multipelt benignt hud-sarkoid. Hans artikkel var innledningen til en omfattende internasjonal forskning om dette sykdomsbildet, som i dag kalles sarkoidose. 100 år etter, ved terskelen til et nytt hundreår, er sarkoidose fremdeles en gåtefull sykdom.

Boeck var en fremragende vitenskapsmann og er grunnleggeren av moderne dermatovenerologi i Norge. Artikkelen beskriver Boecks familiebakgrunn, karriere og personlighet.

Anbefalte artikler