Vekst og stagnasjon - utviklingen av helsevesenet på 1900-tallet

Schjønsby HP Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Helsevesenet har gjennomgått store forandringer parallelt med utviklingen i samfunnet. Det offentlige helsevesenet er ikke bare et resultat av den vitenskapelige og tekniske utvikling, men også et produkt av de ulike epokers rådende samfunnssyn og ideologier. Kvalitetsutvikling og tjenestenes etiske rammer og verdigrunnlag bør prioriteres i de kommende år.

Anbefalte artikler