Arbeid og helse - utfordringer ved århundreskiftet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forhold som gjelder arbeid og helse har endret seg betydelig de siste hundre år, både hva gjelder arbeidsmiljø,arbeidervern, lovgivning, statistikk om arbeidsrelatert sykdom og skader, bedriftshelsetjenesten og annetarbeidsmedisinsk fagmiljø. Det er vanskelig å vite om vi har et optimalt arbeidsmiljø i Norge, da pålitelig statistikkover forekomst av arbeidsulykker og arbeidsrelatert sykdom mangler. Slike data er nødvendige for å kunne vurdere om detiltak som er satt i verk i Norge, har effekt. Myndighetene bør lage en enhetlig plan for arbeidsmiljøarbeid i Norge,og Arbeidstilsynet bør få større ressurser til å føre statistikk. Systemet for tilsyn bør revideres i retning av denvirksomhet som Statens forurensningstilsyn driver. Bedriftshelsetjenesten bør utvikles og utvides for å fremme detforebyggende helsearbeid i befolkningen. Arbeidsmedisinens akademiske forankring må styrkes betydelig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media