Historiske tilbakeblikk på kvinnehelse i vårt århundre

Schei B, Rostad B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De siste hundre år før tusenårsskiftet har brakt med seg omfattende sosiale endringer som har hatt stor betydning for kvinnehelsen. Mange av fremskrittene har vært knyttet til kvinners særegne stilling i reproduksjonen. En lovbestemt rett til selvbestemt abort er blitt kjempet frem, parallelt med utviklingen av kvinnekontrollerte og sikre prevensjonsmidler. Kvinners deltakelse i yrkeslivet har økt, og kvinner har styrket sin posisjon i samfunnet. Den generelle nedgang i dødelighet i vårt århundre har vært spesielt gunstig for kvinner. Men kvinner rammes i større grad av kroniske sykdommer. Mange temaer omkring forhold av betydning for kvinners helse, som seksualitet og prevensjon, er etter hvert kommet på dagsordenen i den offentlige debatt, imidlertid er fortsatt temaer som seksuelle overgrep og mishandling tabubelagte. Kvinnehelsespørsmål er ikke bare knyttet til generell bedring av levekår og til utvikling av helsevesenet, men også til endringer i holdninger til seksualitet, kjærlighet og samliv.

Anbefalte artikler