Historiske tilbakeblikk på kvinnehelse i vårt århundre

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De siste hundre år før tusenårsskiftet har brakt med seg omfattende sosiale endringer som har hatt stor betydning forkvinnehelsen. Mange av fremskrittene har vært knyttet til kvinners særegne stilling i reproduksjonen. En lovbestemtrett til selvbestemt abort er blitt kjempet frem, parallelt med utviklingen av kvinnekontrollerte og sikreprevensjonsmidler. Kvinners deltakelse i yrkeslivet har økt, og kvinner har styrket sin posisjon i samfunnet. Dengenerelle nedgang i dødelighet i vårt århundre har vært spesielt gunstig for kvinner. Men kvinner rammes i større gradav kroniske sykdommer. Mange temaer omkring forhold av betydning for kvinners helse, som seksualitet og prevensjon, eretter hvert kommet på dagsordenen i den offentlige debatt, imidlertid er fortsatt temaer som seksuelle overgrep ogmishandling tabubelagte. Kvinnehelsespørsmål er ikke bare knyttet til generell bedring av levekår og til utvikling avhelsevesenet, men også til endringer i holdninger til seksualitet, kjærlighet og samliv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media