Medisinsk humor - teoretisk grunnlag og praktisk bruk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er mange anekdotiske indikasjoner på at humor og latter kan brukes som terapi, men den vitenskapeligedokumentasjonen av effekten på ulike sykdommer er mangelfull og delvis motstridende. De metodiske problemer er blantandre vanskene med å definere hva humor er og at folk ler av andre årsaker enn humor. Det er tvilsomt om vi har nokbevis til å konkludere med at humor og latter har noen sykdomsbehandlende virkning.

  Likevel er det rimelig god dokumentasjon for at humor bedrer deler av immunforsvaret og at humor kan brukes som enpositiv mestringsstrategi i møte med stress, sykdom og smerte. Det er akseptert at det er toveissignaler som forbindernervesystemet med det endokrine system og immunapparatet. Stress svekker immunforsvaret og øker kroppens mottakelighetfor infeksjonssykdommer. Når stress kan reduseres med humor, er det rimelig å anta at humor også reduserer forekomstenav infeksjonssykdommer. Til tross for svak dokumentasjon for effekt kan medisinsk humor likevel anbefales bl.a. fordihumor gjør en glad, fremmer trivsel og forenkler kommunikasjonen. Humor er sjelens støtdemper og kroppens indretrimapparat. Bruken koster lite, bivirkningene er få og sannsynligvis ikke alvorlige. Selv om det ikke er dokumentertat man kan le seg "i hjel" bør man være forsiktig med en aggressiv form for humor. Godlynt humor på pasientenespremisser anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media