Kari Tveito

Kari Tveito er utdannet ved Universitetet i Oslo som cand.med. (2000) og Phd (2011). Hun har vært tidligere arbeidet som lege ved indremedisinsk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo universitetssykehus. Hun har vært ansatt ved CFS/ME-senteret ved Oslo Universitetssykehus, vært medlem av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og forsket på CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati).

Hun har vært medisinsk redaktør i Tidsskriftet siden 2013, og jobber blant annet med den vitenskapelige seksjonen og lederartikler. Hun er samboer og har to barn.

Interessekonflikter. Ingen oppgitte

E-post: kari.tveito (a) tidsskriftet.no

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media