Kari Tveito

Kari Tveito er utdannet ved Universitetet i Oslo som cand.med. i 2000 og PhD i 2011. Hun har vært LIS-lege ved indremedisinsk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo universitetssykehus. Hun har også vært overlege ved CFS/ME-senteret ved Oslo universitetssykehus (2011-2013) og medlem av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Hun har forsket på kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) ved Folkehelseinstituttet siden 2013. Hun har vært medisinsk redaktør i Tidsskriftet siden 2013, og jobber blant annet med den vitenskapelige seksjonen og lederartikler. Hun er samboer og har to barn.

Interessekonflikter. Ingen oppgitte

E-post: kari.tveito (a) tidsskriftet.no

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media