Analytisk usikkerhet - hvor stor feil kan laboratoriesvaret ha?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Alle laboratorieresultater er beheftet med en viss usikkerhet. Pasientforberedelse, prøvetaking og håndtering avprøven, analytisk variasjon og systematisk avvik vil påvirke analyseresultatet. For ikke å forstyrre tolkingen avresultatet, bør analytisk standardavvik ikke være større enn halvparten av det intraindividuelle biologiskestandardavviket, og systematisk avvik bør ikke være større enn 1/16 av referanseområdet. Men dette er ikke alltidpraktisk oppnåelig. Laboratoriets kontrollprosedyrer har begrenset evne til å avsløre feil som oppstår ianalyseprosessen. Ved én analyse av kontrollmateriale, med alarmgrenser på ±2 standardavvik (analytisk) frakontrollmaterialets middelverdi, må en systematisk feil ha en størrelse på 3,3 ganger analytisk standardavvik for atdet skal være 90% sjanse for å oppdage den. Ved en slik feil kan pasientresultater gå ut med en totalfeil på opptil femganger analytisk standardavvik. Mer kompliserte kontrollprosedyrer kan gi noe mindre totalfeil. Behandlende leger børkjenne de variasjonene som prøveresultatene har, og tolke resultatene i lys av disse. Prøveresultater som ikke passermed klinisk undersøkelse eller med andre prøver, bør ikke uten videre tillegges vekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media