m2015/17
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Kommentar og debatt
Nyheter fra Statens legemiddelverk
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Medisin og kunst
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media