Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Sigurd Høye

Leder

Brev til redaktøren

Erik Nord
Bjarne Robberstad
Øistein Kristensen
Rolf Gunnar Jørstad
Ida Rashida Khan Bukholm
Tom K. Grimsrud
Tore Sanner
Iver Mysterud
Dag Viljen Poleszynski
Jarle Breivik
Arne C. Jørgensen
Lars Lien
Gitte Huus
Gunnar Morken
Truls E. Bjerklund Johansen

Kommentar og debatt

Andreas Austgulen Westin
Tormod Karlsen Bjånes
Harald Nyland
Halvor Næss
Morten Nyland

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Inge Rasmus Groote

Verdens helse

Intervju

Martin Hotvedt

Originalartikkel

Torstein Hole
Johan Barstad
Solfrid Teigen
Marit Kvangarsnes

Medisinen i bilder

Erik Magnus Berntsen
Tobias S. Slørdahl

Noe å lære av

Kronikk

Ida Elin Kock
Azza El Nadjar

Medisin og kunst

Torbjørn Vatnaland
Lars Vatnaland

Språkspalten

Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Skaar Fjellhaug

Anmeldelser

Inger Helene Vandvik
Kjetil Løland
Gunnar Skov Simonsen

Legelivet

Karl Otto Nakken
Ane Sofie Kokkvoll

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Christer Mjåset
Christine Rian Johannessen

Gjesteskribent

Jon Magnussen