Hvorfor begår ældre selvmord?

Annette Erlangsen Om forfatteren
Artikkel

Kjølseth, Ildri

Eldre og selvmord

142 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 218

ISBN 978-82-02-44158-6

Hvorfor dør ældre af selvmord? Dette er det centrale spørgsmål i Ildri Kjølseths bog Ældre og selvmord. Bogen en god introduktion til området omkring ældres mentale helse som at giver bud på hvorfor ældre har den højeste selvmordsrate iblandt alle aldersgrupper. Det beskrives f.eks. hvordan viljestærke og beslutningsdygtige mænd kan komme i livssituationer, hvor de ikke ser nogen acceptabel vej frem. Men at de heller ikke formår at kommunikere dette videre til omgivelserne: «En sønn beskrev det slik: «Han må ha følt seg helt elendig. Likevel avslo han å få hjelp.»» Disse historier fra ældre menneskers otium hører ikke hjemme i velfærdssamfund som vores.

Målgruppen er bred. Social- og sundhedspersonale som beskæftiger sig med ældre ville få stort udbytte. Selvom bogen er uddybende, er den også velegnet for personer uden faglig indsigt. Der kræves ikke forkundskaber udover interesse for ældres velbefindende. Hensigten er at give et overblik over hvad ved vi om ældres selvmord og formidle en forståelse for hvorfor og i hvilke situationer ældre bliver selvmordstruede. Første del giver indblik i demografiske forhold og forklarer aldringsteorier, ligeledes beskrives sociale og psykologiske forståelsesmodeller. Kapitel 4 og 5 udgør den centrale del, og efterfølgende behandles forebyggende strategier.

Dr. Kjølseths viden på området kommer fra førstehåndserfaringer, idet hun igennem en længere årrække har arbejdet som geriatrisk læge. Hun interviewede pårørende, nærtstående og behandlere til 23 ældre personer som døde af selvmord. Deres udsagn og fortolkninger af hvorfor selvmordene skete giver chokerende indblik i et behandlingssystem som ikke fungerer. Ældre foretrækker at sætte en ende for deres liv fremfor at være en byrde for systemet; dét falder dårligt i samklang med den velfærdsstat som vi gerne ser os som medlemmer af. Man kan håbe at politiske talspersoner vil tage dette som en inciment til at øge indsatsen på ældreområdet.

Den generelle opfattelse indenfor selvmordsforskning er at ikke-diagnosticerede depressioner er en af de væsentligste forklarende faktorer for ældre (mænds) selvmord. Det er derfor yderst interessant at forfatteren ikke deler denne gængse opfattelse. Særligt sundhedsvæsenets manglende evne til at opfange selvmordstruede ældre samt skabe leveværdige livsforhold for ældre i de år når funktionsevnerne bliver mindre, fremhæves.

Bogen bærer tydeligt præg af Kjølseths kliniske og medmenneskelige indsigt i præmisser som ældre mennesker lever under og fortjener at blive læst.

Anbefalte artikler