MINNEORD

Artikkel

John Harald Skjøtø

John Harald Skjøtø døde 79 år gammel på Hospice Lovisenberg 4. juni i år, etter en kort sykdomsperiode.

Etter medisinutdanning i Basel i 1966 og gjennomført turnustjeneste gikk ferden til Oslo, der han ble spesialist i indremedisin ved Ullevål sykehus. Senere ble han også spesialist i gastroenterologisk medisin. Hans hovedvirke ble på Akershus universitetssykehus. Her var han overlege i 23 år.

Etter at John ble pensjonist, begynte han som overlege i Kirkens Bymisjon, St. Halvardshjemmet, der han ble i nesten åtte år. John ble høyt respektert og verdsatt for sine erfaringer og kvaliteter. Han taklet et mangfoldig område med over 120 nye beboere i året, der alle skulle følges opp med ca. fem diagnoser hver. John var den ressurssvakes advokat og ble harm over offentlige saksbehandlere som overprøvde medisinske uttalelser. Han ble opprørt av at syke, gamle og demente ble sendt inn og ut av korttidsopphold på ulike steder som pakkepost.

Ellers var det ikke harme som kjennetegnet John. Han var en elskelig person. Alltid høflig og kledelig beskjeden, vennligheten selv og alltid tilgjengelig for råd og veiledning.

I årenes løp fikk vi også høre om romfart og planeter. Vi hørte om pilotdrømmen, om reiser til Kina og Cape Canaveral. John klarte også å få på oss tredimensjonale briller, slik at vi kunne se i hans fantastiske bildebok fra planeten Mars. Men vi hørte også om hjortejakt og familiesamlinger. Det skinte klart igjennom at familien betydde mye.

Like før påske kom John hjem fra solformørkelsen på Svalbard og ble innlagt med lungebetennelse. Noen dager senere fortalte han om leukemidiagnosen han nettopp hadde fått og at han nok ikke hadde lang tid igjen å leve. På St. Halvardshjemmet ble vi sterkt preget. Det ble viktig for oss å fortelle ham alle godordene mens han levde. På sin beskjedne måte tok han imot. Han takket. Og vi takket tilbake. Og nå takker vi hans kjære kone Berit og sønnene Bjørn og Henrik med familier som godtok at John brukte så mye av sin tid på St. Halvardshjemmet!

Anbefalte artikler