Familiebehandling av barnefedme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Flerfamilietilbud ga noe bedre effekt på midjemål og grad av overvekt enn enkeltfamilietilbud.

  Ane Sofie Kokkvoll. Foto: Finnmarkssykehuset
  Ane Sofie Kokkvoll. Foto: Finnmarkssykehuset

  Vi har begrenset kunnskap om langtidseffekter av barnefedmeprogram (> 1 år), inkludert behandlingens effekt på psykisk helse. Dessuten savnes informasjon om kostnadsnyttige barnefedmeprogram som kan brukes i primærhelsetjenesten.

  Blant førskolebarn født 1999 – 2000 hadde 16  % av guttene og 22  % av jentene overvekt eller fedme. Det viste data samlet inn fra helsestasjoner i Finnmark. I behandlingsstudien Aktivitetsskolen i Finnmark ble 97 familier fra seks kommuner i Finnmark og Tromsø kommune loddtrukket til enkeltfamilie- eller flerfamilietilbud. Enkeltfamilietilbudet besto av møte med sykepleier, barnelege og klinisk ernæringsfysiolog på barnepoliklinikk samt oppfølging hos helsesøster. For barna i flerfamilietilbudet ble det i tillegg utført rådgivning av flerfaglig team på barneavdeling og av helsesøster i grupper, det ble organisert ukentlig treningstilbud og en friluftsskole for familiene. Etter to år var det en beskjeden forskjell i favør av flerfamilietilbudet i endring av kjønns- og aldersjustert kroppsmasseindeks (BMI) (p = 0,046), midjemål (p = 0,038), men ingen forskjell i utvikling i ren BMI (p = 0,075). Begge gruppene samlet viste reduksjon av overvekt og bedring i psykisk helse.

  Flerfamilietilbudet kan synes noe mer effektivt, men var også mer ressurskrevende. Samlet kan resultatene tyde på at kompetanseheving, systematisk samarbeid mellom første- og annenlinjetjeneste og løsningsfokusert veiledning har vært til hjelp for familier i begge grupper.

  Disputas

  Ane Sofie Kokkvoll disputerte for ph.d.-graden i medisinske fag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 11.12. 2014. Tittelen på avhandlingen er: Managing childhood obesity.The Finnmark Activity School

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media