En prøvesten

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

7,5 millioner syriske barn trenger ifølge UNICEF humanitær hjelp. To millioner av dem er på flukt utenfor sitt eget land. Alle disse har mistet sitt hjem, sin skolegang og sitt nærmiljø, mange også sin familie. Den flerårige borgerkrigen har frarøvet barna grunnleggende helsetjenester gjennom lengre tid. Som flyktninger blir de i tillegg utsatt for dårlig ernæring og økt smittepress og lider fysisk og psykisk overlast.

Retten til liv, sikkerhet og helsetjenester er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring. Mens EU er handlingslammet og Europas politiske ledere kiver om flyktningkvoter, har vi som leger plikt til å påpeke det åpenbare: For millioner av barn står elementære menneskerettigheter på spill. Noen av barna når våre landegrenser. Det utfordrer vår humanitet. Består vi den prøven?

Anbefalte artikler