Re: Alkoholforbruk – en naturlig del av anamnesen

Kirsten Osty Om forfatteren

«Spørsmål omkring bruk av nikotin og alkohol bør være en naturlig del av anamneseopptaket…» hevdes det i en kommentarartikkel i Tidsskriftet (1). Jeg vil komme med et lite råd til dem som skal stille spørsmål om alkoholforbruk. I stedet for å spørre «drikker du?» kan det være lettere å svare ved å skulle plassere seg på en skala fra 0 til 10. Dette kan brukes for alle spørsmål som er litt personlige. Man føler seg mindre angrepet enn hvis «du» er et viktig ord i spørsmålet.

1

Kristensen Ø, Vederhus J-K. Alkoholforbruk – en naturlig del av anamnesen. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1240 – 1. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler