Re: Lytte, lete, tenke

Arne C. Jørgensen Om forfatteren

I en utmerket lederartikkel i Tidsskriftet nr. 14/2015 skriver Petter Gjersvik blant annet at diagnoser ikke må stilles for tidlig, ved å gjette eller når man er på tynn is (1). En av våre lærere på Ullevål tidlig på 1960-tallet kalte slike diagnoser, vel å merke hvis de var riktige, for «pseudogeniale lyndiagnoser». En genial betegnelse som fortjener å ikke gå i glemmeboken.

1

Gjersvik P. Lytte, lete, tenke. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1217. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler